Услуги

Во Адвокатска канцеларија Тренкоски се водиме од принципот на професионалност, кој налага дека треба да бидеме експерти во она што го правиме. За таа цел ние целосно се посветуваме на правните области кои ги нудиме на нашите клиенти.

Искрено веруваме дека Вашите проблеми се еднакво и наши и затоа користејќи го целосниот капацитет на нашиот тим сме спремни да Ве водиме низ правната проблематика и да обезбедиме трајно решавање на Вашите правни проблеми.

Заедно со нашите клиенти, соработуваме на предмети од граѓанската материја, преку составување на иницијални акти и застапување пред основните и апелационите судови во Република Северна Македонија. Често, клиентите и заинтересираните лица, од нас бараат помош во делот на имотно-правните постапки, а особено во врска со семејното и наследното право, стварното (имотното) право и облигационите односни (договорно право).

Други области во кои сме спремни да Ви помогнеме:

Блог

23 Ноември 2022

Деловна способност

Деловната способност претставува способност на физичките лица самостојно да изјавуваат правно релевантна волја, односно самостојно да ги остваруваат и штитат своите права и интереси....

28 Октомври 2022

Оставина и оставинска постапка

Наследувањето претставува пренос на имот на едно лице кое е починато врз други лица, односно неговите наследници, кои може да се јават како...

07 Јули 2022

Предлог спогодба може да се поднесе за секое кривично дело

Законот за кривичнaта постапка на РСМ предвидува можност за спогодување на јавниот обвинител и осомничениот за видот и висината на кривичната санкција...

Сите статии

Стапи во контакт

+389 78 359 415

закажи консултација