"Основна цел на нашата канцеларија се задоволни клиенти.

Нивниот успех е и наш успех."

Весна Тренкоска, адвокат

Добредојдовте на официјалната страна на адвокат
Весна Тренкоска

Адвокатската канцеларија Тренкоскси постои од 2016 година. Уште од самиот почеток се карактеризираме со посветеност, борбеност и квалитетни услуги. Во таквата одлика на нашата канцеларија голем удел имаат и нашите клиенти, без разлика дали се физички или правни лица, за кои секогаш се трудиме да обезбедиме што е можно поефикасна и поефективна правна услуга.

Адвокатски Тим

адвокат

Весна Тренкоска

Родена во 1984 година. Дипломирала во 2006 година на Правниот факултет во Скопје, отсек правни студии. За време на студиите а и потоа работи како адвокатски приправник и стекнува приправнички стаж неопходен за полагање на правосуден испит.

Прочитај повеќе

правен консултант

Благица Тренкоска

Благица Тренкоска е родена 1952 година. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје. Веднаш по дипломирањето се вработува како правник, а по долгогодишното работење во повеќе фирми во правниот сектор, во 1995 година го положува правосудниот испит и отвара своја адвокатска канцеларија.

Прочитај повеќе
Благица Тренкоска | Blagica Trenkoska

надворешен соработник

Снежана Арнаудовски

Родена во 1982 година. Дипломирала на Правниот фактултете во Скопје. Во периодот од 2006 – 2008 година работи како адвокатски приправник заради стекнување на приправнички стаж потребен за полагање на правосуден испит.

Прочитај повеќе

адвокатски приправник

Стефан Бошњаковски

Роден на 30.08.1994 година во Скопје.Во 2021 година дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Прочитај повеќе
Мартин Димовски | Martin Dimovski

стручен соработник

Ана Гиговска

Родена во Скопје на 09.10.1983 година. По завршување на средното гимназиско образование се запишува на правниот факултет во Скопје, отсек правни студии. Во текот на студирањето повремено е ангажирана на проекти финансирани од USAID и проект на Unicef компонента Инклузивност во образованието.

Прочитај повеќе

Наши правни услуги

Сите правни услуги

закажи консултација

Блог

23 Ноември 2022

Деловна способност

Деловната способност претставува способност на физичките лица самостојно да изјавуваат правно релевантна волја, односно самостојно да ги остваруваат и штитат своите права и интереси....

28 Октомври 2022

Оставина и оставинска постапка

Наследувањето претставува пренос на имот на едно лице кое е починато врз други лица, односно неговите наследници, кои може да се јават како...

07 Јули 2022

Предлог спогодба може да се поднесе за секое кривично дело

Законот за кривичнaта постапка на РСМ предвидува можност за спогодување на јавниот обвинител и осомничениот за видот и висината на кривичната санкција...

Сите статии

Контактирајте не*

+389 78 359 415

закажи консултација