Контакт

бул. Кочо Рацин бр.3/1-2, Skopje

+389 78 359 415

+389 70 293 839

info@trenkoski.mk

Работно време: Пон-Пет 08-16 час.

Стапи во контакт

Стапи во контакт

ЛОКАЦИЈА

Блог

19 Мај 2024

ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА КАКО РЕЗУЛТАТ НА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА

*Тој што друг телесно ќе го повреди или ќе му го наруши здравјето, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години *

23 Ноември 2022

Деловна способност

Деловната способност претставува способност на физичките лица самостојно да изјавуваат правно релевантна волја, односно самостојно да ги остваруваат и штитат своите права и интереси....

28 Октомври 2022

Оставина и оставинска постапка

Наследувањето претставува пренос на имот на едно лице кое е починато врз други лица, односно неговите наследници, кои може да се јават како...

Сите статии

+389 78 359 415

закажи консултација