"Основна цел на нашата канцеларија се задоволни клиенти.

Нивниот успех е и наш успех."

Весна Тренкоска, адвокат

Добредојдовте на официјалната страна на адвокат
Весна Тренкоска

Адвокатската канцеларија Тренкоскси постои од 2016 година. Уште од самиот почеток се карактеризираме со посветеност, борбеност и квалитетни услуги. Во таквата одлика на нашата канцеларија голем удел имаат и нашите клиенти, без разлика дали се физички или правни лица, за кои секогаш се трудиме да обезбедиме што е можно поефикасна и поефективна правна услуга.

Адвокатски Тим

адвокат

Весна Тренкоска

Родена во 1984 година. Дипломирала во 2006 година на Правниот факултет во Скопје, отсек правни студии. За време на студиите а и потоа работи како адвокатски приправник и стекнува приправнички стаж неопходен за полагање на правосуден испит.

Прочитај повеќе

правен консултант

Благица Тренкоска

Благица Тренкоска е родена 1952 година. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје. Веднаш по дипломирањето се вработува како правник, а по долгогодишното работење во повеќе фирми во правниот сектор, во 1995 година го положува правосудниот испит и отвара своја адвокатска канцеларија.

Прочитај повеќе
Благица Тренкоска | Blagica Trenkoska

надворешен соработник

Снежана Арнаудовски

Родена во 1982 година. Дипломирала на Правниот фактултете во Скопје. Во периодот од 2006 – 2008 година работи како адвокатски приправник заради стекнување на приправнички стаж потребен за полагање на правосуден испит.

Прочитај повеќе

Наши правни услуги

Сите правни услуги

закажи консултација

Блог

19 Мај 2024

ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА КАКО РЕЗУЛТАТ НА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА

*Тој што друг телесно ќе го повреди или ќе му го наруши здравјето, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години *

23 Ноември 2022

Деловна способност

Деловната способност претставува способност на физичките лица самостојно да изјавуваат правно релевантна волја, односно самостојно да ги остваруваат и штитат своите права и интереси....

28 Октомври 2022

Оставина и оставинска постапка

Наследувањето претставува пренос на имот на едно лице кое е починато врз други лица, односно неговите наследници, кои може да се јават како...

Сите статии

Контактирајте не*

+389 78 359 415

закажи консултација